O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна
ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОГРАДЕ ОКО ОФИЦИРСКОГ ДОМА НА КЕЈУ

5.10.2016.

   Данас су градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић и директор ЈП Завод ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, у присуству својих сарадника, обишли завршене радове на санацији и реконструкцији ограде око Официрског дома (Дома Војске) на Београдском кеју у Новом Саду.
На основу пројекта санације извршена је реконструкција ограде око објекта Официрског дома, на потезу постојеће ограде која је била дотрајала, оштећена и дестабилизоцана, на неким деловима и нагнута у односу на вертикалу. Због тога стара ограда је склоњена и постављена је нова по обиму комплекса. Извршени су архитектонско-грађевински радови, занатски радови, као и радови на пејзажном уређењу.
Београдски кеј, као целина, због својих архитектонско - урбанистичких, културно историјских и ликовних вредности, представља простор вредан и од значаја за заштиту градитељског наслеђа. Објекти и архитектонска целина чувају се у интегралном облику– уживају претходну заштиту, те се све активности морају спроводити уз сагласности Завода за заштиту споменика културе.
У складу са издатим условима и под конзерваторским надзором Завода за заштиту споменика културе, изграђена је потпуно нова ограда у дужини од око 260 метара и у варијабилној висини од око 2 метра. Бетонски стубови су реконструисани, а између њих постављена је потпуно нова кована испуна.
Такође, извршени су и радови на реконструкцији зеленила. Пејзажно уређење обухватило је уклањање сувих, болесних и деформисаних стабала, а потом садњу нових, одговарајућих садница, хумузирање површина и подизање травњака.
Извођач радова било је ДОО „НПН градња“ из Новог Сада, а уговорена вредност инвестиције износи 9.789.285 динара.


ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ГРАДА И ПОКРАЈИНЕ

4.10.2016.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић у понедељак, 03. октобра, потписали су Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, којим су дефинисана заједничка улагања у неколико капиталних инвестиционих пројеката. Потписивању Протокола, организованом у Покрајинској влади, присуствовао је и директор ЈП „Завод за изградњу града“, Дејан Мандић.
цео текст...

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

26.9.2016.

У оквиру редовног одржавања објеката путне привреде, ЈП Завод за изградњу града спроводи активности на уређењу више улица на територији самог Града, али и у приградским насељима. Tоком августа месеца обављени су радови на  поправци коловоза на две веома прометне раскрснице у Новом Саду: Футошки пут – Илариона Руварца (код Сателитске пијаце) и Темерински пут – Приморска (код Најлон пијаце).
цео текст...

НОВЕ ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ

16.9.2016.

ЈП Завод за изградњу града изградило је нове теретане на отвореном, чиме је Нови Сад постао богатији за још 5 микролокација предвиђених за спорт и рекреацију. Извођач радова било је ЈКП Лисје, а вредност радова је 4.099.117 динара. Постављене су теретане на Детелинари, у блоку Гагаринова 10; затим у Петроварадину на Садовима код недавно изграђеног дечијег игралишта; у Приморској улици код кошаркашког терена;  на Сајлову такође код терена за кошарку и у Ветернику у дворишту Основне школе „Марија Трандафил“.
цео текст...

ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

13.9.2016.

Данас, 13. септембра 2016. године градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, у присуству директора ЈП Завод за изградњу града, Дејана Мандића, као и других сарадника, обишао је завршене радове на партерном уређењу у ОШ „Жарко Зрењанин“ на Лиману 3. У оквиру ових радова извршена је санација свих поплочаних површина, односно руиниране бетонске плоче на платоу у школском дворишту и на пешачкој стази замењене су новим.
цео текст...

ЗИГ САНИРА ЧЕТИРИ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДУ

2.9.2016.

По налогу ЈП Завод за изградњу града радници ЈКП Пут су током августа обавили поправку коловоза на две раскрснице у Новом Саду, на саобраћајницама које су веома фреквентне, са изразитим саобраћајним оптерећењем. У зони раскрснице Футошки пут – Илариона Руварца (код Сателитске пијаце), на десној страни саобраћајнице (гледано из правца Футога) коловоз је био у лошем стању, са дубоким колотразима и различитим пукотинама на асфалту.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
пријаве се примају 25.10.2016.
јавно надметање је 26.10.2016.
Google Street View


јавно надметање одржано 12.10.2016.
Google Street View


јавно надметање одржано 22.7.2016.
Google Street View

Google Street View


ГИС
ОБАВЕШТЕЊЕ
О УМАЊЕЊУ ДУГА ЗА 30% ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ У ЦЕЛОСТИ
Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 11.02.2016. године  усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевин-ског земљишта.
Усвојеним одредбама прописано је да инвеститори који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате, укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Право на умањење од 30% могу остварити и инвеститори којима је рок за плаћање на рате по уговору истекао, а нису исплатили сва доспела дуговања, као и инвеститори против којих је Завод покренуо судски поступак ради наплате потраживања по закљученим уговорима уколико измире све трошкове судског поступка (ови инвеститори захтев могу поднети до 31.12.2016.године.).

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 62/2015, 3/2016-испр. и 47/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016 и 53/2016)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2016. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, септембар 2016.

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document
 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад